Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 maart 2019 vrijdag 22 februari 2019 dinsdag 5 februari 2019 maandag 28 januari 2019
Waterschapsverkiezingen 2019: D66 voor WaterNatuurlijk!

Waterschapsverkiezingen 2019: D66 voor WaterNatuurlijk!

Op 20 maart 2019 zijn gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen de verkiezingen voor de Waterschappen. Sinds 2009 verlopen deze verkiezingen via kandidatenlijsten. D66 heeft zich vanaf dat moment aangesloten bij de waterschapspartij WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij. WaterNatuurlijk WaterNatuurlijk is in 2008 speciaal opgericht om de belangen van natuur,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 januari 2019
Renovatie atletiekbaan AVA

Renovatie atletiekbaan AVA

D66 is, met een paar kanttekeningen, akkoord gegaan met het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet voor de renovatie van de atletiekbaan van Atletiek Vereniging Aalsmeer (AVA). Het was een lastige afweging; enerzijds is in 2016 door de raad besloten tot renovatie van de atletiekbaan, hebben we te maken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 december 2018
Waterfront in de volgende fase

Waterfront in de volgende fase

Inmiddels is het project Aalsmeer Waterfront de volgende fase ingegaan. In november 2018 zijn er drie schetsontwerpen gepresenteerd. De ontwerpen komen voort uit de ideeën van omwonenden en belanghebbenden welke door middel van het Beach-Event, Social Media en een App zijn binnen gekomen en door IMOSS zijn uitgewerkt. Er is een basis-, een plus- en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 december 2018
Kadernota Arbeidsmigranten: zoeken naar een goede balans

Kadernota Arbeidsmigranten: zoeken naar een goede balans

Op 13 december jl. is de kadernota arbeidsmigranten besproken in de gemeenteraad. Wat D66 betreft is de primaire doelstelling van deze kadernota het waarborgen van de leefbaarheid in woonwijken. Wij hebben veel signalen ontvangen van inwoners die om welke reden dan ook een minder goede ervaring hebben met clustervorming van woonhuizen die gebruikt worden voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 december 2018 dinsdag 4 december 2018 zaterdag 3 november 2018
Renovatie atletiekbaan

Renovatie atletiekbaan

De huidige atletiekbaan is in 1986 aangelegd. Een kunststofbaan van 400 met binnenin een grassportveld. De huidige staat van de atletiekaccommodatie voldoet niet aan het reglement van de Atletiekunie en aan de normen van het NOC*NSF. Het voornaamste gebruik van de atletiekbaan is voor trainingsdoeleinden. In 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 oktober 2018 donderdag 25 oktober 2018
Revitalisering Fort Kudelstaart

Revitalisering Fort Kudelstaart

Een Rijks- en Wereld erfgoedmonument, gerealiseerd in 1906. Na een militaire functie later gebruikt als jachthaven voor militairen. Nu ook voor inwoners. Ernstig in verval geraakt en ook weinig toegankelijk. In 2015 heeft de gemeenteraad het besluit genomen het fort aan te kopen met als doelstellingen: behoud van de culturele waarden, betere benutting en stimulering…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 oktober 2018
Profielschets burgemeester vastgesteld met inspraak van de bewoners

Profielschets burgemeester vastgesteld met inspraak van de bewoners

Zoals jullie weten is de burgemeestersvacature onlangs geopend (18 oktober). De werving vindt plaats op basis van de vastgestelde profielschets (zie link). https://www.aalsmeer.nl/home/publicatie/1-profielschets-burgemeester-aalsmeer-2018 De profielschets is opgesteld met input van inwoners, via een enquête en een inloopochtend verkregen. De vaststelling op 15 oktober jl. was op zijn zachtst…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 oktober 2018 dinsdag 2 oktober 2018
Project Waterfront in volle gang

Project Waterfront in volle gang

Het project Waterfront is in volle gang. Tijdens verschillende inspraakrondes en de participatie avond op 24 september hebben omwonenden en belangstellenden hun wensen -en ook zorgen- geuit. Via een speciale app hebben 700 inwoners hun stem laten horen en de resultaten hiervan zijn te lezen op https://www.aalsmeerwaterfront.nl Vanuit al deze input zal het college…

Bekijk nieuwsbericht