Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 november 2018
Renovatie atletiekbaan

Renovatie atletiekbaan

De huidige atletiekbaan is in 1986 aangelegd. Een kunststofbaan van 400 met binnenin een grassportveld. De huidige staat van de atletiekaccommodatie voldoet niet aan het reglement van de Atletiekunie en aan de normen van het NOC*NSF. Het voornaamste gebruik van de atletiekbaan is voor trainingsdoeleinden. In 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 oktober 2018 donderdag 25 oktober 2018
Revitalisering Fort Kudelstaart

Revitalisering Fort Kudelstaart

Een Rijks- en Wereld erfgoedmonument, gerealiseerd in 1906. Na een militaire functie later gebruikt als jachthaven voor militairen. Nu ook voor inwoners. Ernstig in verval geraakt en ook weinig toegankelijk. In 2015 heeft de gemeenteraad het besluit genomen het fort aan te kopen met als doelstellingen: behoud van de culturele waarden, betere benutting en stimulering…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 oktober 2018
Profielschets burgemeester vastgesteld met inspraak van de bewoners

Profielschets burgemeester vastgesteld met inspraak van de bewoners

Zoals jullie weten is de burgemeestersvacature onlangs geopend (18 oktober). De werving vindt plaats op basis van de vastgestelde profielschets (zie link). https://www.aalsmeer.nl/home/publicatie/1-profielschets-burgemeester-aalsmeer-2018 De profielschets is opgesteld met input van inwoners, via een enquête en een inloopochtend verkregen. De vaststelling op 15 oktober jl. was op zijn zachtst…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 oktober 2018 dinsdag 2 oktober 2018
Project Waterfront in volle gang

Project Waterfront in volle gang

Het project Waterfront is in volle gang. Tijdens verschillende inspraakrondes en de participatie avond op 24 september hebben omwonenden en belangstellenden hun wensen -en ook zorgen- geuit. Via een speciale app hebben 700 inwoners hun stem laten horen en de resultaten hiervan zijn te lezen op https://www.aalsmeerwaterfront.nl Vanuit al deze input zal het college…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 september 2018
“Genoeg is genoeg” – liever minder dan meer nachtvluchten.

“Genoeg is genoeg” – liever minder dan meer nachtvluchten.

Afgelopen donderdag 13 september werd het onderwerp ontheffing nachtvluchten in een openbare raadscommissie besproken. D66 Aalsmeer is tegen de verleende vrijstelling voor het verbod op nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan. De modernisering van de verkeerstoren op Schiphol mag geen probleem van Aalsmeer zijn. Schiphol mag sowieso al - wanneer de veiligheid in het geding is…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 september 2018 donderdag 13 september 2018 donderdag 12 juli 2018
Succesvolle eerste maanden D66

Succesvolle eerste maanden D66

De fractie van D66 Aalsmeer is goed gestart in de eerste maanden na de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste motie die in de raad werd ingediend was van de hand van D66 en riep het college op de inwoners van de Hornmeer te betrekken bij de verdere uitwerking van de woningbouwplannen aan de Roerdomplaan/Meervalstraat. Dit als reactie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 juli 2018 donderdag 28 juni 2018
Verbinden in Aalsmeer

Verbinden in Aalsmeer

Op de D66-ledenvergadering van 27 juni jl. vertelden twee bestuursleden van JCI Amstelland enthousiast over o.a. een Verbindingsdiner die ze in november 2018 in Aalsmeer willen organiseren in Aalsmeer. De bestuursleden, Danielle Brouwer en Maaike van Tol vertelden ook dat JCI gaat meedoen met de World Cleaning Up Day op 15 september a.s. Deze millenials,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 april 2018
D66 Aalsmeer zoekt bestuursleden

D66 Aalsmeer zoekt bestuursleden

Het bestuur van D66 Aalsmeer is op zoek naar versterking. In de komende periode moet de afdeling verder worden uitgebouwd, ledenactiviteiten worden georganiseerd en talenten gezocht en ontwikkeld. En niet in de laatste plaats moet de fractie optimaal worden ondersteund. Een boeiende tijd waarin profilering van D66 en intern debat de boventoon…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 24 maart 2018
Terugkeer D66 in de raad Aalsmeer met twee zetels

Terugkeer D66 in de raad Aalsmeer met twee zetels

De kiezers hebben D66 Aalsmeer in de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag jongstleden twee raadszetels toebedeeld. Een mooi resultaat! Wilma Alink-Scheltema en Willem Kikkert  zijn raadsleden, beiden rechtstreeks gekozen. Twee fractieassistenten zullen snel de fractie compleet maken. De overige kandidaten blijven hopelijk nauw bij de fractie betrokken om onze volksvertegenwoordigers maximaal te ondersteunen. Het politieke landschap…

Bekijk nieuwsbericht