Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

ALV en boerenkoolmaaltijd op 17 maart 2019

Zondag, 17 maart 2019 in Aalsmeer

Tijdens de ALV nemen we afscheid van bestuursleden Quinten Bunschoten, Willem Alink en Sem van Hest. Ook zijn de nieuwe voorzitter Marion Geisler en kandidaat-bestuursleden Sietske van den Broek en Patricia Wisse aanwezig om, indien u daarmee instemt, samen het huidig bestuurslid Harry Stokman het nieuwe bestuur te gaan vormen.

Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de ALV met boerenkoolmaaltijd op zondag 17 maart 2019.

Tijd: ALV 15.30 uur, boerenkoolmaaltijd 18.00 uur
Locatie: Roerdomplaan 89 in Aalsmeer.
Bijdrage: 5 euro p.p.

Graag aanmelden vóór 13 maart a.s. bij: svvliet67@gmail.com

Tijdens de ALV nemen we afscheid van bestuursleden Quinten Bunschoten, Willem Alink en Sem van Hest. Ook zijn de nieuwe voorzitter Marion Geisler en kandidaat-bestuursleden Sietske van den Broek en Patricia Wisse aanwezig om, indien u daarmee instemt, samen het huidig bestuurslid Harry Stokman het nieuwe bestuur te gaan vormen.

Het is goed nieuws dat er een nieuw bestuur aantreedt met leden die zich hard willen maken voor de relatie tussen partij, fractie en wethouder. Verder wil het nieuwe bestuur zich ook hard maken voor activiteiten die aantrekkelijk zijn voor jonge leden.

Heeft u interesse? Meld u zich dan aan bij Stefanie van Vliet via bovenstaande emailadres. Zo voorkomen we dat er 17 maart te veel of weinig boerenkool en wortelstamppot is.

Wij verheugen ons erop u te mogen begroeten

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van D66 Aalsmeer

Quinten Bunschoten
Willem Alink
Sem van Hest
Harry Stokman

17 maart

15:30 uur

Roerdomplaan 89
Aalsmeer