Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 maart 2019

Amendement en Motie Huiselijk Geweld 28 maart 2019

Persbericht van D66 Aalsmeer

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2019 heeft D66 bij het vaststellen van het integraal Veiligheidsplan Aalsmeer een amendement en motie ingediend inzake Huiselijk Geweld.

Huiselijk Geweld is een beladen onderwerp, waar een groot taboe op rust. Momenteel telt Nederland ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht. Juist het niet inzichtelijk zijn van exacte cijfers baart D66 Aalsmeer/Kudelstaart zorgen want ook onze gemeente is niet verschoond van Huiselijk Geweld. Veilig leven, wonen en opgroeien in Aalsmeer is voor D66 een groot goed, en daarom zijn wij van mening dat er extra aandacht aan dit onderwerp gegeven moet worden.

De landelijke bewustwordingscampagne tegen Huiselijk Geweld is een goede manier om hier lokaal aandacht voor te vragen en bewoners bewust te maken wat zij kunnen doen bij vermoedens, naar wie ze kunnen gaan met vragen en hoe je HG kunt melden. Het amendement heeft D66 uiteindelijk ingetrokken vanwege het negatieve preadvies van de portefeuillehouder en de oproep van andere fracties het amendement om te zetten in een initiatiefnota, het indienen hiervan was overigens reeds het plan van D66. De motie, welke het college oproept een lokale campagne te starten om inwoners bewust te maken van de problematiek rondom Huiselijk Geweld, een eerste stap naar een veiligere leefomgeving voor jong en oud, is unaniem aangenomen.

Judith Keessen
Raadslid D66 Aalsmeer/Kudelstaart