Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juli 2019

Betoog D66 Aalsmeer – bijzondere raadsvergadering 11 juli 2019

Voorzitter fijn dat we het gesprek kunnen voeren en dat we een statement kunnen maken richting minister voor en namens onze inwoners wiens belangen wij allen dienen.

Leefbaarheid & veiligheid. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar op dit moment de inzet van de discussie rondom de mogelijke uitbreiding van Schiphol. Met de nadruk op mogelijk, omdat er mensen zijn die geloven dat je groei, leefbaarheid en veiligheid met elkaar in balans kunt brengen. D66 denkt dat dat niet mogelijk is. Sterker nog, wij pleiten voor krimp. En gisteravond, tijdens een bijzondere bijeenkomst van de raad, bewoners en bewonersvertegenwoordigingen werd eens te meer de wanhoop, frustratie en boosheid om het huidige en toekomstige beleid duidelijk.

Genoeg is genoeg. Huidig is te veel. De jeugd heeft de toekomst. Niet zomaar wat uitspraken, maar uitspraken die we de laatste tijd steeds vaker horen. Het onlangs uitgebrachte RIVM rapport over fijnstof heeft bij velen de alarmklok doen slaan; de jeugd ís de toekomst, maar wat bieden wij hen als we nu rommelen met de gezondheid van omwonenden? Als de uitslagen over fijnstof al zo slecht zijn, dan kijk ik met angst en beven uit naar de uitslag van het onderzoek naar de gevolgen van ultrafijnstof. Met meer vluchten neemt de uitstoot van (ultra-) fijnstof alleen maar toe, net als de uitstoot van CO2 en stikstof. D66 ziet dan ook graag een juridisch onderzoek of de uitspraak van de raad van state inzake Lelystad en het stikstof ook van toepassing is op de situatie in Aalsmeer.

Het staat niet onbetwist vast dat Schiphol de motor is van de economie. De échte motor van de economie zijn hardwerkende mensen, consumenten en onze inwoners en ondernemers. Als we echter spelen met de gezondheid van deze mensen, dan zal de motor binnen afzienbare tijd ziek worden en stil vallen. Slapeloosheid, fijnstof, CO2, hoe meer we hieronder lijden hoe groter de kans dat mensen ziek worden wat grote gevolgen kan hebben voor de economie. De stillere vliegtuigen waarover de minister spreekt volgen elkaar vaak binnen een minuut op, waardoor de overlast alleen maar toeneemt en omwonenden last hebben van continue lawaai. Rust is dan ook ver te zoeken. D66 vind dit een zeer zorgelijk en dit mag niet gebagatelliseerd worden.

Rust is ook iets waarvoor recreanten naar Aalsmeer komen. Recreanten die we graag verwelkomen en waar we ook ruimte aan willen bieden. Jachthavens echter lopen leeg, omdat recreanten liever van de rust genieten op het Braassemermeer of de Kagerplassen, en geen zin hebben in de vele overkomende vliegtuigen op zaterdag en zondag. Ook economisch gezien raakt de overlast Aalsmeer en Kudelstaart, kunnen we alleen maar spreken van last en is er van balans überhaupt geen sprake.

De minister schrijft in haar brief van 5 juli jl dat (en ik citeer); ‘de luchtvaart brengt voor mensen ook hinder met zich mee. Voor hen zijn de lusten en de lasten niet meer in balans.’ In haar tekst bagatelliseert zij hiermee de hinder en overlast die inwoners dagelijks ervaren en wat in de toekomst alleen maar meer en erger wordt. Het benoemen van een onbalans tussen de lusten en lasten is voor D66 een teken van onwetendheid over wat voor inwoners lusten en lasten zijn.

D66 maakt zich grote zorgen om de veiligheid. Vorige week viel mij op dat het geluid plotseling zo anders was. Er werd wederom geland op de Zwanenburgbaan, maar er kwam een ander geluid bij. Ik zag toen dat andere toestellen de aanvliegroute kruisten richting Uithoorn/Amstelveen. Toen ik op flightradar24 keek wat er gebeurde, bleken dit toestellen te zijn die deze route gebruikten om aan te vliegen op de Buitenveldertbaan die op dat moment als landingsbaan werd gebruikt. Uit de gegevens kon ik opmaken dat tussen diverse toestellen minder dan 2500ft zat. Als ik dan vervolgens lees dat LVNL nu al niet de capaciteit heeft de huidige hoeveelheid vliegtuigen te verwerken vraag ik mij af hoe het in hemelsnaam kan dat er op deze manier bewust gespeeld wordt met de veiligheid van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart, laat staan wat dit voor de toekomst betekend.

We hebben het gisteravond een inwoner al horen zeggen; is Aalsmeer niet langzamerhand Groningen 2 aan het worden? Een tijdje geleden hoorde ik een inwoner van Eindhoven zeggen dat ‘zij het afvoerputje van Nederland dreigen te worden’. Wel, het begint er op te lijken dat Aalsmeer en Kudelstaart het afvoerputje van Nederland zijn.

Nee, ik verhuis niet. Ik ben hier geboren en getogen en heb Schiphol zien groeien. Als klein meisje keek ik zo’n 50 jaar geleden vol ontzag naar de enkele toestellen die dagelijks opstegen van de Kaagbaan. Nu zie ik met tussenpozen van een minuut continue toestellen langskomen. Leefbaarheid, veiligheid én gezondheid staan al heel lang niet meer op nummer 1, en ik ben bang dat we met zijn allen hiervoor de rekening gaan betalen. Maar het is juist Schiphol die deze rekening gepresenteerd moet krijgen. Voor ons plezier in de tuin en de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen.

D66 steunt van harte de initiatieven vanuit bewoners en bewonersvertegenwoordigingen. We geven het college dan ook de overweging mee te kijken naar de bereidheid een financiële bijdrage te leveren aan de rechtszaak welke de BWA wil aanspannen. En een goede communicatie verzorgen richting onze inwoners waarbij we in de strategie ook de expertise van de bewoners moeten benutten en daar ook de scholen en huisartsen bij betrekken. Maar ook het omarmen van petities en de uitspraken rondom Lelystad en of deze ook van toepassing zijn op Aalsmeer.

D66 is voor krimp en die krimp is te realiseren, zoals studies aantonen. De werkgelegenheidseffecten zijn sterk overschat en naar verwachting weten de mensen de weg naar ander werk te vinden, zoals de recreatieve sector. De HUB functie, mogelijk gemaakt door afspraken aan de Alders tafel is ingevuld met de groei van low cost carriers, en niet door het strategisch netwerk te versterken. De milieuwinst die de bewoners ten goede zou komen is niet ingelost, het tegendeel is zelfs het geval. Krimpen en verplaatsen, inzetten op goed en goedkoper openbaar vervoer is lange termijn denken en beter voor mens en milieu.

In het verlengde daarvan vind D66 dat Aalsmeer moet stoppen met faciliteiten verlenen aan Schiphol. Dus geen Schiphol parkeren meer, ook omdat dit veel overlast en uitstoot van uitlaatgassen met zich meebrengt. We kunnen niet enerzijds roepen ‘genoeg is genoeg’ en anderzijds ruimte bieden aan parkerende vakantiegangers met spotgoedkope tickets.

Voorkomen is beter dan genezen. D66 wil niet dat het eerst heel erg fout gaat voordat de ernst van de huidige situatie doordringt bij de minister. We willen geen rondvliegende dakpannen die kinderen kunnen verwonden, vieze luchtfilters die laten zien wat we inademen en korte nachten waardoor we oververmoeid raken en uiteindelijk ziek worden.

D66 steunt de motie, en wil bij deze ook de wethouder een steun in de rug geven voor zijn optreden. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven, met een goede strategische communicatie, waarbij we de expertise uit de Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving benutten en een financiële ondersteuning leveren voor het nemen van juridische stappen, en op deze manier gezamenlijk de strijd aangaan voor een gezond, leefbaar en veilige toekomst voor onze kinderen.

Judith Keessen Raadslid D66 Aalsmeer