Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018

D66 Aalsmeer zoekt bestuursleden

Het bestuur van D66 Aalsmeer is op zoek naar versterking. In de komende periode moet de afdeling verder worden uitgebouwd, ledenactiviteiten worden georganiseerd en talenten gezocht en ontwikkeld. En niet in de laatste plaats moet de fractie optimaal worden ondersteund.

Een boeiende tijd waarin profilering van D66 en intern debat de boventoon zullen voeren. We vragen leden die zich willen inzetten voor D66 Aalsmeer om zich nu kandidaat te stellen voor een inspirerende  en veel voldoening gevende bestuursfunctie.

Ook vanuit het bestuur ben je met de partij en de politiek bezig. Het bestuur heeft een belangrijke rol om de leden te betrekken bij het werk van de fractie. Nu we weer een eigen fractie hebben is dit werk nog leuker geworden. We hebben een mooie campagne gevoerd waarbij veel leden actief zijn geweest. Het is nu zaak om deze energie vast te houden.

Voorzitter Willem Kikkert is verkozen tot raadslid. Penningmeester en bestuurslid campagne & communicatie Ulla Eurich heeft aangegeven zich op een andere manier in te willen zetten voor de partij. En dus komen hun bestuursfuncties vacant:

  • voorzitter
  • bestuurslid met de specifieke portefeuille penningmeester
  • bestuurslid met de specifieke portefeuille campagne permanenten/communicatie

En ook op het vlak van talentontwikkeling & opleiding en ledenwerving & ledenbinding kan het bestuur van D66 Aalsmeer versterking gebruiken. Functieprofielen zijn hier te downloaden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 april a.s. beslissen de leden wie deze functies de komende jaren in het afdelingsbestuur gaan vullen.

Leden van D66  kunnen hun belangstelling voor een bestuursfunctie bij afdeling Aalsmeer kenbaar maken bij interim-voorzitter Quinten Bunschoten. Wil je eerst meer informatie? Spreek dan een van de bestuursleden of fractieleden aan.