Steun ons en help Nederland vooruit

D66 in PACT Aalsmeer

Een groeiende afdeling
Landelijk stijgt het ledenaantal van D66 sterk. Dat is ook bij de D66 afdeling van Aalsmeer goed zichtbaar. En nog interessanter is dat steeds meer kiezers hun vertrouwen schenken aan D66, ook in de gemeente Aalsmeer. Bij de Europese Verkiezingen in mei 2014 was D66 in Aalsmeer de partij met de grootste stemmenwinst: 45% meer stemmen dan bij de Europese Verkiezingen in 2009. Met een stemmenaandeel van 15% is D66 in Aalsmeer nu de 3e partij achter de VVD en het CDA (resp. 20% en 17%).

D66 in PACT Aalsmeer
Om een sterke progressieve vuist te kunnen maken in het behoorlijk conservatieve Aalsmeer werkte D66 in de gemeenteraad Aalsmeer al jaren samen met GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dit samenwerkingsverband werd in 2000 geformaliseerd met de oprichting van een lokale kiesvereniging, de Progressieve Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend, oftewel PACT Aalsmeer. D66 heeft sindsdien net als PvdA en GroenLinks geen eigen fractie meer in de gemeenteraad.
Het verkiezingsprogramma van PACT Aalsmeer is een perfecte symbiose van het lokale beleid van D66, GroenLinks en PvdA. Het resultaat sluit uiteraard aan bij het D66-gedachtengoed. D66 stelt de mens centraal: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig. Onderwijs en zorg, economie en duurzaamheid zijn daarbij voor ons de belangrijkste lokale thema’s. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft PACT Aalsmeer weer 4 raadsleden. Twee daarvan zijn afgevaardigden van D66: Wilma Alink Scheltema en Rik Rolleman.

Voor meer informatie over PACT Aalsmeer, het verkiezingsprogramma en het actuele fractienieuws ga je naar www.pactaalsmeer.nl.

Afdelingsbestuur
Willem Kikkert
Voorzitter

Quinten Bunschoten
Vice-voorzitter

Ulla Eurich
Penningmeester en campagneleider

Stefanie van Vliet
Bestuurslid

Sem van Hest
Secretaris

Laatst gewijzigd op 21 juni 2018