Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 oktober 2021

Duurzame financiering van particuliere woningen

Op 14 oktober vond er een webinar plaats onder de titel ‘duurzame financiering particuliere woningen’.

Tijdens deze bijeenkomst werden er een presentatie gegeven door een aantal bij het onderwerp betrokken professionals en aansluitend gediscussieerd met de aanwezige D66 leden.

Het was een boeiende discussie waar de sprekers vanuit hun eigen gezichtspunt hun best deden om de door hen bepleite oplossing voor het daglicht te brengen. Er volgde een boeiende discussie over de verschillende oplossingen die geboden worden voor de financiering van de verduurzaming van huizen door huizenbezitters.

Al waren niet alle sprekers het met elkaar eens over wat uiteindelijk de beste financiering is voor het verduurzamen van huizen, is de conclusie eenduidig: verduurzaming is betaalbaar en ligt binnen het bereik van praktisch ieder huishouden, ongeacht de omvang van de beschikbare portemonnee.

Jeroen Pels van de Triodos Bank pleitte voor een connectie bij de hypotheekverstrekking tussen de hoogte van de verstrekte hypotheek en de energiewaarde van de woning. Dit betekent een aanpassing van de leennorm die rekening houdt met de kosten van verduurzaming van de woning. Het resultaat moet dan ook een invloed hebben op de taxatiewaarde van de woning. De regulering van de markt door de toezichthouder staat op dit moment bepaalde ontwikkelingen nog in de weg.

Jan Engels van het Klimaatverbond Nederland pleitte voor lokaal, integraal klimaatbeleid en een betere samenwerking tussen overheid, marktpartijen en inwoners. Hierbij ligt er een schone taak voor de gemeenten die een regierol dienen te nemen in de verbinding tussen de aanbiedende marktpartijen en de vragende inwoners. Er vinden op dit moment voorstudies plaats in 10 gemeenten in Nederland om te kijken hoe er op de beste wijze vorm gegeven kan worden aan deze samenwerking. Het Klimaatverbond staat klaar om iedere gemeente in Nederland van advies te voorzien in hoe de samenwerking tussen alle partijen tot stand te brengen.

Richard van Rooij van ‘De Woonpas’ presenteerde de manier waarop zijn organisatie op dit moment woningen verduurzaamt. Zij nemen de volledige zorg van de verduurzaming van woningen op zich waarbij de wooneigenaar wordt ontzien. Financiering vindt plaats onder een Gemeentelijke Verduurzamingsregeling waarbij er binnen die regeling een vast bedrag wordt betaald die de energiekosten dekt. De energiekosten worden daarmee losgekoppeld van de marktprijzen en de aflossing vindt plaats op basis van het verschil tussen de betaalde vaste energieprijs via de verduurzamingsregeling en de marktprijs van de energie. De regeling blijft verbonden aan de woning en niet aan de eigenaar en wordt gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze regeling maakt verduurzaming mogelijk voor huishoudens die de verduurzaming niet kunnen, of willen voorfinancieren.

Jolein Schorel van het ‘Economic Board Utrecht’ (EBU) gaf een presentatie over de initiatieven die de stad Utrecht ten toon spreidt met betrekking tot de verduurzaming van woningen en de mogelijkheden en problemen die ze daarbij tegen komen.

De presentaties geven een aardig inkijkje wat op dit moment de verschillende mogelijkheden zijn met betrekking tot de verduurzamingen van woningen. De algemene indruk is dat er genoeg positieve ontwikkelingen zijn die de verduurzaming van woningen nu al toegankelijk maken voor een grote groep mensen, inclusief voor hen met minder besteedbaar inkomen.

Het is jammer dat de opvolgende discussie niet werd opgenomen. Er ontspon zich een boeiende discussie tussen met name Jeroen Pels en Richard van Rooij over de voors-en-tegens van de door hun beide geboden oplossingen. Een aardige aanmoediging om deze discussie nog een in een andere setting te herhalen.

Thema-afdeling D66 Duurzaam: https://duurzaam.d66.nl/agenda/webinar-financiering-transformatie-particulier-woningbezit-toch-gebouwgebonden/

videolink: https://www.youtube.com/watch?v=9gnbFChx7IQ

Thema

Duurzaamheid – klimaat en energie

De mens kan alleen overleven in goede harmonie met zijn natuurlijke omgeving, de aarde en de lucht. We hebben lang de luxe gehad door een relatief beperkte omvang van het gebruik en verbruik van grondstoffen en een gebrek aan kennis, om ons niet al te veel zorgen te maken over onze kleinere en grotere leefomgeving. De natuur en de aarde hadden genoeg veerkracht om ons vaak spilzieke en schadelijke gedrag te absorberen. Ook heeft de voortgaande globalisering, ontwikkeling en bereikbaarheid gemaakt dat steeds meer mensen op onze wereld toegang hebben gekregen tot een betere gezondheidszorg en een brede economische verbetering.

Echter, de enorme druk die hierbij op de natuur, aarde en atmosfeer wordt gelegd heeft ertoe geleid dat er een kantelpunt heeft plaatsgevonden. Het evenwicht wordt te veel verstoord door onze huidige manier van leven; het kan niet meer zoals we gewend zijn. Ook wij moeten ons gedrag gaan aanpassen anders gaat het mis.

Lees meer