Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 december 2020

2020 Eindejaarswoord van de fractie van D66 Aalsmeer

Met de laatste vergaderingen van het jaar 2020 achter de rug sluiten we een bijzonder roerig jaar af. De corona crisis heeft voor veel mensen een enorme impact op hun leven gehad en heeft geleid tot overheidsmaatregelen die de meesten van ons nooit eerder hebben meegemaakt.

We hebben als gemeentepolitiek ons beperkte woordje kunnen meespreken. In de meeste gevallen betekende dit slechts een verzachten van de omstandigheden, waar de grote beslissingen op een ander niveau plaats vonden. Wat de gemeente Aalsmeer betreft lijkt het dat de steun, zowel financieel als in overige ondersteuning, tot nu toe adequaat is gebleken.

De meest spraakmakende onderwerpen binnen politiek Aalsmeer waren de ontwikkeling van het ‘Waterfront’; de vernieuwde boulevard langs de Westeinderplas, en de ontwikkelingen van het monumentale Fort Kudelstaart, waar een nieuwe jachthaven met internationale allure ontwikkeld gaat worden. Bij beide onderwerpen heeft de fractie van D66 Aalsmeer, ondanks de geringe omvang, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. In de trotse traditie van D66 met name als smeermiddel tussen partijen om tot de best denkbare oplossing te komen.

We zien erg uit naar de samenwerking binnen onze nieuwe afdeling Haarlemmermeer / Aalsmeer. We denken dat we elkaar goed aanvullen en op onderwerpen door het belichten van verschillende kanten elkaar misschien tot nieuwe inzichten kunnen brengen.

Er zullen onderwerpen zijn waar we een andere nuance zullen leggen, denk hierbij bijvoorbeeld aan Schiphol. Maar onderwerpen zoals duurzaamheid, de circulaire economie  en de energietransitie zullen we elkaar mogelijk goed kunnen aanvullen.

Op naar een nieuw jaar met een beloftevolle samenwerking. Een einde aan de narigheid van 2020 en de nieuwe hoop van 2021.