Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 mei 2019

D66 Fractie inzet tijdens de raadsvergadering van 16 mei 2019

Westeinderhage is een laatste wat grotere woningbouwlocatie die wordt ontwikkeld in Kudelstaart. Dat maakt de uitdaging van deze wijk een kwalitatieve wijk te maken bijzonder en extra groot. En onder kwalitatief verstaat D66 Aalsmeer een ruim opgezette wijk met veel groen en water. En onze ideeën gaan verder dan de hoofdlijnen zoals in de startnotitie die voor deze ontwikkeling is opgesteld zijn opgenomen. Het betreft het aantal woningen dat wij terug willen brengen naar de 250 (ipv 275), zoals ook opgenomen in de woningbouwmonitor van de provincie en het aantal dat op de eerste participatiebijeenkomst is meegedeeld aan de omwonenden.

Verder wil D66 de percentages groen en water ophogen, juist om lucht en ruimte in het plan te krijgen. Om dit te bereiken hebben wij een amendement opgesteld en ingediend. Tegelijkertijd hebben wij ook zorgen geuit rondom deze ontwikkeling, met name met betrekking tot de verkeersontsluiting. In het startdocument en het verkeerscirculatieplan Kudelstaart worden deze zorgen deels weggenomen , maar er moet wel onmiddellijk begonnen worden met de uitvoering van deze plannen en de daaraan gekoppelde maatregelen. We moeten voorkomen dat er straks een wijk in ontwikkeling is terwijl de verkeersafwikkeling niet goed geregeld is. Wij hebben het college opgeroepen snel te beginnen met de uitvoering van die plannen.

Wij hebben ons aanvullend voorstel uiteindelijk ingetrokken omdat er ook een ander voorstel lag met als inzet alleen een woonfunctie voor het gebied vast te stellen, waarmee de startnotitie op een later moment alsnog door de raad moet worden vastgesteld, en aan die startnotitie een indicatieve begroting toe te voegen. Daar waren wij voor. Met de toezegging dat dan ook inzichtelijk wordt gemaakt wat het effect is van het realiseren van ons aanvullend voorstel was die overbodig geworden. Er komt nog een gesprek met de raad over de mee te geven hoofdlijnen voor het plan Westeinderhage. Het laatste woord is hier dus nog niet over gesproken.

Uitbreiden Schipholparkeren

D66 Aalsmeer heeft tegen het voorstel gestemd tot een uitbreiding van het Schipholparkeren met nog een perceel. Onze redenen zijn dat deze uitbreiding indruist tegen onze wens Schiphol niet nog meer te accommoderen, en omdat het geen duurzame uitbreiding is zoals voorgesteld en wij voor ogen hebben. Zo hebben wij ingebracht dat de geparkeerde auto’s ook kunnen staan onder een constructie met zonnepanelen in combinatie met klimaatadaptieve beplanting. Dat zou de duurzaamheid van onze gemeente bevorderen, maar dat maakte geen onderdeel uit van het voorstel, vandaar onze principiële tegenstem.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met D66 gemeenteraadslid Willem Kikkert.