Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 juni 2019

Informatief overleg over huiselijk geweld op 23 mei 2019

Op 23 mei jl was op initiatief van Judith Keessen een informatief overleg over Huiselijk Geweld, de cijfers en de aanpak in het Gemeentehuis in Aalsmeer. Deze openbare bijeenkomst gaf inzicht in de werkzaamheden van o.a. Veilig Thuis en het Sociaal Team in Aalsmeer.

Voor de fractie van D66 is de aanpak van preventie een belangrijk onderwerp, voorkomen is immers beter dan genezen. De landelijke cijfers liegen er niet om, en alle instanties geven aan dat dit slechts het topje van de ijsberg is; het werkelijke aantal slachtoffers ligt veel hoger. De reden hiervan is dat er te weinig aangifte wordt gedaan van mishandeling. Grondslag hiervan is in vrijwel alle gevallen angst en schaamte. Om dit te doorbreken is o.a. de overheid gestart met de campagne ‘Ik vermoed Huiselijk Geweld’ waarbij juist omstanders, familie en vrienden worden aangespoord in te grijpen bij (vermoedens van) huiselijk geweld.

Het (maatschappelijke) probleem is breed, en hiervoor is niet 1, 2, 3 een oplossing. Alle aanwezigen waren het er wel over eens dat preventie voor een groot deel ligt bij de jeugd, via scholen, jongerenwerk en hulpverlening. Hoe gaan we met elkaar om? Ken je je grenzen, en ook die van een ander? Normen en waarden. In een aanvullend gesprek na de informatieve bijeenkomst zijn tussen de professionals en aanwezige raadsleden ervaringen gedeeld en een enkele casus besproken. Uiteraard krijgt e.e.a. een vervolg, want ook Aalsmeer/Kudelstaart is niet verschoond van deze problematiek. Als eerste volgt er op 4 juni een werkbezoek aan het Oranje Huis in Amsterdam, om aldaar de werkwijze en eerste-lijns hulp met eigen ogen te aanschouwen.