Steun ons en help Nederland vooruit

Introductie Wilma Alink-Scheltema

Fijn dat jullie er zijn en geïnteresseerd zijn in de lijsttrekkerskandidaten D66 Aalsmeer. Ik vroeg mij laatst af of dit de eerste keer is in Aalsmeer dat D66 meerdere lijsttrekkers kende. Het is natuurlijk al een hele tijd geleden dat D66 in de raad zat van Aalsmeer. Ik heb daar verhalen over gehoord.

De afgelopen vier jaar zitten Rik Rolleman en ik beiden D66 als Pactleden in de raad. Gek he, dan ben je als partij PACT 1 fractie met GL en PvdA maar je bent toch D66.

De vorige raadsperiode was PACT-coalitie, Ulla en Rik beiden wethouder geweest. PACT had er alle vertrouwen in dat het met de verkiezingen in 2014 het wel goed zou komen. Wij zouden als PACT vijf zetels krijgen. Minstens. Ik stond op vijf en had er vertrouwen in. Dat verkiezingen altijd anders lopen blijkt niet alleen in Amerika of Engeland. Ook de lokale politiek levert verrassingen. Het werden er slechts vier. Dat ik toch in de raad kwam had ik te danken aan de vele voorkeurstemmen die ik kreeg. En ik was niet een de eerste vrouw op de lijst.

Pact ging in de bankjes van de oppositie. U kent het verhaal: 12 om 11.

Geen macht wel invloed; maar voor die invloed moet je wel wat doen. Huiswerk, kennis en analytisch vermogen en hard voornamelijk hard werken. Niet achteroverleunen. Je krijgt niets voor niets.

Ik heb in deze vier jaar geleerd als oppositie om te gaan met teleurstellingen en natuurlijk waren er ook pareltjes die gevierd moesten worden. Door mijn inzet bijvoorbeeld is de sociale werkvoorziening er nog steeds en kunnen mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt met baangarantie elke dag naar hun werk. Daar ben ik trots op.

Landelijk gaat het goed met D66 en ik verwacht dat het lokaal ook goed gaat met D66. Na 18 jaar PACT kan D66 zich weer manifesteren en komen wij wederom uit het ei.

Tot aan de verkiezingen gaat PACT verder als één fractie, maar het denken houdt daar niet op. Rik en ik zullen ons steeds meer gaan profileren als D66. Intussen start D66 met het optuigen van zijn eigen organisatie om mee te doen aan de verkiezingen in maart 2018.

Ik verheug mij op die herkenbare partij. Ook voor de D66 stemmers die ons letterlijk maar ook figuurlijk kwijt waren gedurende de PACT periode. Tijdens de verkiezingen vier jaar geleden vroegen bewoners in het stembureau waarom D66 eigenlijk niet aan de verkiezingen meedeed. Maar het bekende gezicht, natuurlijk ook de bekende landelijke onderwerpen: goed werk, goed onderwijs en goede zorg komt terug. Daarbij ook aandacht voor wonen. Onze jeugd vertrekt uit Aalsmeer omdat ze hier geen woning kunnen krijgen en dat is jammer. Want de jeugd heeft de toekomst en D66 wil niet dat Aalsmeer gaat vergrijzen.

Ten aanzien van mijn wensen voor de toekomst:

Ik verwacht dat D66 in de coalitie komt met een wethouder op zorg. Die vacature wil ik invullen. Ik wil graag bestuurlijk voortzetten waar ik mij binnen de raad de afgelopen jaren hard voor heb gemaakt.

Er is mij verleden week zaterdag door de selectiecommissie gevraagd of ik wanneer ik geen wethouder zorg word ik fractievoorzitter zou willen zijn. Natuurlijk wil ik dat. Dus, mocht D66 onverhoopt toch in de oppositie terechtkomen, wat ik overigens niet verwacht, dan word ik graag fractievoorzitter. Ik zal dan op zoek gaan naar een gemengd, divers team met vele talenten en met mensen die inhoudelijk en of strategisch op eigen kracht het D66 gedachtegoed kunnen uitdragen.

Speerpunten voor de komende periode zijn: goede zorg; goed wonen; duurzaamheid. Boven alle speerpunten staan natuurlijk de bewoners. Zij zijn ons geweten en de kracht. Helaas worden de bewoners van Aalsmeer door de heren van het huidige college vergeten. Ik heb er mooie voorbeelden van. Het is bizar dat bewoners slechts hun zienswijzen mogen indienen gedurende de vakantieperiodes. Het is ook bizar dat er in 99 % van de gevallen niets gedaan wordt met deze zienswijzen. Geluisterd wordt er niet naar de burger. Arrogantie ten top. Dat gaat D66 veranderen. Wij zullen de bewoners daadwerkelijk vragen om te participeren. Niet alleen zienswijzen indienen maar waar mogelijk ook participatie. Participatie is voor mij geen speerpunt maar het is een keiharde voorwaarde.

Tot slot: Waarom heb ik mij als kandidaat-lijsttrekker aangemeld:

Eerst en vooral, ik vind dat ik het kan. Ik ben 4 jaar vicefractievoorzitter van PACT, ik zit in het presidium en ik ben voorzitter bij de raadscommissies.

Ik heb een groot netwerk.

Ik ben goed in het bouwen van bruggen en het bij elkaar brengen van mensen met verschillende belangen en

Last but not least ik vind dat de houdbaarheidsdatum van het AB en CDA als coalitiebolwerk en met name hun wethouders voorbij is. Aalsmeer heeft behoefte aan een ander gezicht met een andere aanpak met ander elan. Daarom wil ik uw lijsttrekker zijn.

Dank u wel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018