Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 december 2018

Kadernota Arbeidsmigranten: zoeken naar een goede balans

Op 13 december jl. is de kadernota arbeidsmigranten besproken in de gemeenteraad. Wat D66 betreft is de primaire doelstelling van deze kadernota het waarborgen van de leefbaarheid in woonwijken. Wij hebben veel signalen ontvangen van inwoners die om welke reden dan ook een minder goede ervaring hebben met clustervorming van woonhuizen die gebruikt worden voor tijdelijke verhuur aan arbeidsmigranten. De binding aan de buurt speelt dan vaak een rol. Om die reden is een aantal criteria ontwikkeld met betrekking tot tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten als borg van die leefbaarheid. Niet voldoen aan die criteria betekent handhaving. Met deze kadernota wordt ruimte geboden aan tijdelijke huisvesting voor mensen die nodig zijn om de economie mede draaiend te houden. Want naast leefbaarheid is er ook een andere kant aan het spectrum, er is immers ook goede huisvesting nodig.

Wat D66 betreft is de nota vrij uitgebalanceerd tussen behoud van leefbaarheid en de huisvestingszorg, bijvoorbeeld door een afstand van 100 meter tussen de huizen die gebruikt worden voor tijdelijke verhuur. Wat D66 ook heeft benadrukt is dat de verhuurder zeker een belangrijke taak in het geheel heeft. En dan denkt de fractie aan het hanteren van een reglement en het open staan voor signalen uit de buurt of gemeente. We verwachten van de eigenaar, vanaf het moment dat die wordt aangesproken, onmiddellijk actie richting huurders. De uiteindelijke stok achter de deur is dan huuropzegging, wat dan in het contract geregeld moet zijn.

De fractie heeft uitgesproken dat in het kader van de woonvisie aandacht moet worden gegeven aan het fenomeen van woningen die gekocht worden als belegging, zeker als het om het segment betaalbare woningen gaat. Dit speelt met name als woningen daarmee uit de voorraad gaan.