Steun ons en help Nederland vooruit

Sybrand de Vries

Lijsttrekker / fractieassistent / fractiesecretaris

Aalsmeer

Mijn naam is Sybrand de Vries, geboren Aalsmeerder en na 25 jaar weer teruggekeerd naar waar het allemaal begon, op de Buurt en op de Westeinder. Ik heb 15 jaar in de financiële dienstverlening gewerkt als jurist en ‘troubleshooter’. In die hoedanigheid heb ik het grote voorrecht gekend de wereld te mogen rondreizen en met veel verschillende mensen uit verschillende culturen samen te werken. Ik ben blij dat nu de tijd is aangebroken om mijn opgedane ervaringen in dienst te stellen van het algemeen belang.

Mijn persoonlijke fascinatie ligt op het breukvlak tussen theorie en praktijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik me interesseer voor hoe politieke theorieën omgezet worden in de praktijk, zoals in de verhoudingen tussen gemeenteraad, burgemeester en wethouders en het ambtelijke apparaat. Maar ik ben ook geboeid door de efficiency waarmee doelstellingen worden omgezet in uitvoering, oftewel; wordt wat beslist ook uitgevoerd?

Mijn ambitie binnen de politiek is daarmee dan ook een permanente; hoe komen we tot de beste overheid en behouden we het hoogst haalbare niveau.

De perfecte wereld bestaat niet al was het alleen maar omdat we samen leven in een wereld met soms tegengestelde belangen. Er is echter wel een manier om tot het beste resultaat te komen waar we het allemaal eens zijn, en tot op zijn minst begrip te komen waar we het niet eens zijn. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan is ‘transparantie’, oftewel openheid hoe men tot een beslissing komt. Het streven naar zo veel mogelijk transparantie is dan ook een belangrijk onderdeel van mijn politieke ambitie. Openheid maakt het de overheid makkelijker.

Het is goed te beseffen dat we op dit moment leven in tijden waarin welvaart en welbevinden nagejaagd en gedeeld kunnen worden op een niveau dat nooit eerder in de wereldgeschiedenis bereikt is. De verhoudingen zijn echter aan het verschuiven. Het is aan de politiek om te zorgen dat iedereen toegang blijft houden tot de mogelijkheden om zichzelf te verbeteren in welk opzicht dan ook. En dat onze minimum standaarden voor iedereen op een relatief hoog niveau blijven. Dat is mijn tweede ambitie, die misschien zelfs wel op de eerste plaats komt.

D66 staat voor een maximale vrijheid voor iedereen, waarbij de buitengrenzen van die vrijheid voor iedereen gelijkelijk gelden. Die buitengrenzen dienen, soms ook streng, bewaakt te worden. Maar binnen die grenzen staat het ieder vrij zich maximaal te ontplooien. Dit is de reden dat ik lid ben, en me inzet voor D66.

Het bovenstaande dient als kader waarbinnen mijn inzet voor Aalsmeer zal plaatsvinden. U kunt mij te allen tijde aanspreken op het functioneren van de gemeente Aalsmeer, de bovenstaande onderwerpen of enige ander onderwerp dat voor u belangrijk is. Ik geloof dat een democratie, zeker op lokaal niveau, gebaat is bij een permanente dialoog tussen de inwoners en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

Meer van Sybrand de Vries