Steun ons en help Nederland vooruit

Willem Kikkert

Gemeenteraadslid / fractievoorzitter

Aalsmeer

Ik ben Willem Kikkert, al decennia actief lid van D66 in Aalsmeer en in het dagelijks leven Programmamanager Doe Democratie en Duurzaamheid in de gemeente Gooise Meren. Jarenlang was ruimtelijke ordening mijn terrein, eerst als beleidsambtenaar, later als afdelingshoofd. In die hoedanigheid was ik plaatsvervangend gemeentesecretaris. In mijn eigen gemeente Aalsmeer ben ik al jaren politiek actief, in de gemeenteraad voor D66 en voor PACT en de laatste jaren als bestuurslid en voorzitter van D66 Aalsmeer.

Mijn passie is duurzaamheid en een goed functionerende lokale democratie met gelijkwaardigheid tussen gemeente en inwoners. Hier maakt D66 het verschil. Een initiatiefvoorstel van mijn hand als PACT-raadslid leidde tot de invoering van het Burgerinitiatief in Aalsmeer. Niet willen luisteren naar inwoners wreekt zich in verlies van vertrouwen in de politiek. Met als gevolg geen draagvlak bij inwoners voor plannen die invloed hebben op hun leefomgeving. Neem bijvoorbeeld het plan rond afvalinzameling. Dat was niet besproken met inwoners en zou worden doorgedrukt. Jammer, want de openbare ruimte verrommelt en zo blijven we achter de feiten aanlopen. Nog zo’n voorbeeld is het centrumgebied, dat niet meer aantrekkelijk is. Terwijl er volop kansen zijn om hier samen iets van te maken. Kansen die D66 gaat benutten. Mijn kennis, kunde en grote politieke ervaring stel ik graag in dienst van de gemeenschap. Vanuit de fractie wil ik met visie, inspiratie en een verbindende stijl helpen de idealen van D66 waar te maken.