Steun ons en help Nederland vooruit

Doe mee

Denk en doe mee met D66 Aalsmeer!

Wethouder

Portefeuilles: Zorg, Wijkgericht werken, Natuur & Milieu, Duurzaamheid, Kunst & Cultuur, Openbare ruimte (openbaar groen en afvalinzameling, water)

Gemeenteraadsfractie

De fractie van D66 vergadert eens in de twee weken op donderdag wanneer er geen commissie- of raadsvergaderingen gepland staan. Locatie fractiekamer, Raadhuis.