Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder

Portefeuilles: Zorg, Wijkgericht werken, Natuur & Milieu, Duurzaamheid, Kunst & Cultuur, Openbare ruimte (openbaar groen en afvalinzameling, water)

Wilma Scheltema

Wilma Scheltema

Wethouder