Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 oktober 2018

Profielschets burgemeester vastgesteld met inspraak van de bewoners

Zoals jullie weten is de burgemeestersvacature onlangs geopend (18 oktober). De werving vindt plaats op basis van de vastgestelde profielschets (zie link).

https://www.aalsmeer.nl/home/publicatie/1-profielschets-burgemeester-aalsmeer-2018

De profielschets is opgesteld met input van inwoners, via een enquête en een inloopochtend verkregen. De vaststelling op 15 oktober jl. was op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen. Bijzonder omdat daags voor deze bijeenkomst de waarnemend burgemeester van Amstelveen (Bas Eenhoorn) uitsprak dat er een bestuurlijke fusie moet plaatsvinden tussen de Amstelland gemeenten. Om krachtiger te kunnen opereren in deze regio in relatie tot de complexe opgaven die er liggen. Met name lag de vraag voor of de Commissaris van de Koning (CvdK) Johan Remkes (die aanwezig was tijdens de vaststellingsvergadering) achter deze uitspraak stond. Dat bleek niet het geval, de uitspraak is dus volledig en uitsluitend voor rekening van de heer Eenhoorn. De profielschets is dan ook unaniem vastgesteld.