Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 oktober 2018

Project Waterfront in volle gang

Het project Waterfront is in volle gang. Tijdens verschillende inspraakrondes en de participatie avond op 24 september hebben omwonenden en belangstellenden hun wensen -en ook zorgen- geuit. Via een speciale app hebben 700 inwoners hun stem laten horen en de resultaten hiervan zijn te lezen op https://www.aalsmeerwaterfront.nl
Vanuit al deze input zal het college in december een plan presenteren, waar de gemeenteraad in de loop van 2019 een besluit over zal nemen.

Een groep omwonenden kwam zelf met aanvullingen op het plan, en wij houden een vinger aan de pols als het gaat om de inbreng en participatie van onze inwoners. Immers, dit plan is voor en dus door inwoners bedoeld, en geeft een uitgelezen kans inwoners-participatie toe te passen. D66 Aalsmeer ziet deze vorm van bewonersparticipatie in het project Waterfront dan ook als pilot voor de toekomstige projecten.