Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Een nieuw begin: laat iedereen vrij maar niemand vallen – Pim van Riet Fractielid D66 Aalsmeer

Een nieuw begin: laat iedereen vrij maar niemand vallen

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021 geven de fractieleden van D66 Aalsmeer hun bespiegelingen op wat zij voor Nederland, maar ook voor Aalsmeer belangrijk vinden. Hier de bijdrage van commissielid Pim van Riet.

  1. Welke D66 speerpunten verdienen volgens jou de meeste aandacht?

‘Lokale zeggenschap voor mensen’ (p. 125) onder het hoofdstuk rechtstaat, overheid en democratie.

Het is de afgelopen jaren een beetje een trend geworden om steeds meer taken van de rijksoverheid naar de lokale overheid te verplaatsen. De reden die hier zonder uitzondering voor gegeven wordt is dat de lokale overheid het dichts bij de inwoners staat en daarmee het beste in staat is die antwoorden te vinden die voor de inwoners de beste oplossingen bieden.

Maar als dit de bedoeling is moet ook de lokale overheid meer gebruik gaan maken van nieuwe manieren om de inwoners ook daadwerkelijk een stem te kunnen geven.

In het verkiezingsprogramma staan een paar manieren genoemd die dit voor elkaar kunnen krijgen, waarbij het zogenaamde ‘right-to-challenge’ oftewel ‘uitdagings-‘ of  ‘initiatiefrecht’ voor inwoners expliciet genoemd wordt.

Maar we moeten hier ook denken aan de experimenten die op initiatief van D66 in de stad Groningen zijn gestart. Er zijn daar wijkcomités ingesteld waarbij op basis van loting wijkbewoners zowel een stem als een budget kregen om zelf voor hun wijk te zorgen.

Ik heb me de afgelopen jaren hard gemaakt voor een grotere betrokkenheid van de wijkraden bij zaken die de wijken aangaan en een groenraad voor een grotere samenwerking op het gebied van groenbeheer door particulieren.

Helaas is er op dit gebied nog te weinig vooruitgang geboekt. Maar ik blijf overtuigd dat dit de weg voorwaarts is op het gebied van participatie. Het vergroot de betrokkenheid van de inwoners bij de zaken die bij hun voordeur gebeuren en is goed voor de sociale cohesie binnen de wijken.

  1. Welke zin of deel uit het verkiezingsprogramma zou je hier uitdrukkelijk onder de aandacht willen brengen?

Het Klimaatakkoord komt op veel plaatsen terug. Zowel het internationale Akkoord van Parijs, als het nationale Klimaatakkoord.

De klimaatakkoorden moeten leidend worden in zowel de handelsbetrekkingen die Nederland aan gaat als bij de plannen die er op nationaal niveau worden ontwikkeld. We kunnen niet langer doen alsof er niets aan de hand is. We kunnen ons ook niet laten gijzelen door partijen die vinden dat we op verre buitenlanden moeten wachten voordat we zelf in de actie schieten. We hebben die tijd niet meer.

Dit helpt trouwens ook om het besef te voeden dat we niet straffeloos de wereld, de natuur en de samenleving kunnen belasten met onze vervuiling.

We dumpen ons afval al tijden niet langer zo maar ergens in het water of op het land (al zijn we er daar ook nog lang niet). Maar het moet ook duidelijk zijn dat we niet straffeloos ons afval in de lucht kwijt kunnen. De lucht is net als het water en het land een onderdeel van onze eigen leefwereld en onze eigen gezondheid. Daar kun je je kop niet voor in het zand steken.

  1. Wat onderbelicht gebleven in het verkiezingsprogramma?

Staatkundige vernieuwing. En dan met name een sterkere vertegenwoordiging van de regio’s in Den Haag.

We moeten een manier vinden waarop de verschillende regio’s beter in de Tweede Kamer vertegenwoordigd worden dan op dit ogenblik. Je ziet  bij alles dat er bij discussies altijd uitgegaan wordt van de blik vanuit de Randstad.

En misschien zelfs wel een blik vanuit de grote steden van de Randstad – een landelijke gemeente binnen de Randstad zoals Aalsmeer ziet zich ook niet altijd goed vertegenwoordigd. Denk alleen maar aan Schiphol of het openbaar vervoer.

Maar als je kijkt hoe er bijvoorbeeld met Groningen is omgesprongen… Dan denk je toch wel dat wanneer er meer mensen uit die regio in de Kamer zouden zitten dat er eerder en beter aan oplossingen zou zijn gewerkt. En eigenlijk geldt dat op elk gebied dat regionaal, buiten de Randstad valt. Bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland. Maar ook het voorbeeld waarbij Amsterdam zijn windmolens bijna allemaal op de grens met zijn buurgemeente neerzet.

Een eerlijker vertegenwoordiging waarbij niet alleen de machtigste of grootste schreeuwers het beleid bepalen. Dit past perfect in het plaatje van een sociaal-liberale partij.

  1. Welke aspecten zijn van belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022?

De energietransitie gaat echt heel belangrijk worden. We moeten met en voor de inwoners en ondernemers van Aalsmeer een plan tot stand brengen waarbij het voor iedereen duidelijk wordt hoe we de doelstellingen uit het klimaatakkoord gaan bereiken.

Wat is er mogelijk en wat gaat het kosten. Wat zijn de realistische technische oplossingen, wat kan de overheid bijdragen in de organisatie en hoe kan de overheid helpen aan het dragelijk houden van de kosten? Zoals het er nu voor staat is er nog heel erg veel onduidelijk en lijkt het dat het voor de meeste mensen veel te duur is om mee te kunnen gaan met de energietransitie.

Als de overheid, terecht, voorop loopt in het stellen van de voorwaarde voor een leefbare toekomst, dan moet de overheid ook duidelijk maken hoe inwoners en ondernemers hieraan kunnen bijdragen. Verandering is alleen realistisch als iedereen mee doet en iedereen mee kan doen.

  1. Hoeveel zetels verwacht je dat D66 bij de verkiezingen van 17 maart gaat halen

16 –  moet lukken.

 

 

Gepubliceerd op 10-03-2021 - Laatst gewijzigd op 10-03-2021