Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Een nieuw begin: laat iedereen vrij maar niemand vallen – Sybrand de Vries Fractielid D66 Aalsmeer

Een nieuw begin: laat iedereen vrij maar niemand vallen

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021 geven de fractieleden van D66 Aalsmeer hun bespiegelingen op wat zij voor Nederland, maar ook voor Aalsmeer belangrijk vinden. Hier de bijdrage van fractieassistent Sybrand de Vries.

  1. Welke D66 speerpunten verdienen volgens jou de meeste aandacht?

De duurzame – en circulaire economie ligt me na aan het hart en ik zie uit naar alle ontwikkelingen die er op deze terreinen de komende jaren gaan plaats vinden. Zowel de leefomgeving en gezondheid als de economie zal een geweldige ‘boost’ kunnen krijgen door een beter beleid op deze vlakken.

Maar, ik heb me de laatste jaren binnen de partij actief beziggehouden met de hervorming van de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van een basisinkomen. Daarom kies ik er bij deze vraag toch voor om te gaan voor de invoering van de zogenaamde ‘verzilverbare heffingskorting’ (zie p. 44 verkiezingsprogramma).

Deze wat (te) technische term is een eerste stap in de richting van een vorm van basisinkomen via de weg van een ‘negatieve inkomstenbelasting’.

Het is een idee dat al stamt uit de jaren ’40 van de vorige eeuw en het denken hierover kreeg, enigszins ironisch, nieuwe aandacht door de hartgrondige steunverklaring van Milton Friedman in de jaren ’60. Friedman staat bekend als een neoklassieke, en daarmee redelijk ‘rechtse’ econoom, wat direct duidelijk maakt dat het denken over een basisinkomen los staat van politieke kleur.

Wat D66 in eerste instantie beoogt is het idee te gebruiken als reactie op de toeslagenaffaire. Maar wanneer dit, hopelijk, verder wordt uitgewerkt kan het ook in de plaats komen van studiefinanciering en een scala aan sociale uitkeringen.

Natuurlijk kennen we allang een ‘klassiek’ basisinkomen in de vorm van de AOW. Maar de vorm van verzilverbare heffingskorting oftewel negatieve inkomstenbelasting neemt in ieder geval de angst die bij sommigen heerst dat mensen die de steun niet nodig hebben, deze niet zullen ontvangen.

  1. Welke zin of deel uit het D66 Verkiezingsprogramma 2021 -2025 zou je hier uitdrukkelijk onder de aandacht willen brengen?

Eigenlijk een tweetal.

In opvolging van de vorige vraag is het kopje (en de wens) ‘een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen’ een mooie. Omdat deze zin mooi weergeeft dat er een wederkerigheid bestaat tussen de ‘arbeidsmarkt’ en de mensen die op die arbeidsmarkt hun arbeid aanbieden.

Maar ik kies dan toch liever voor ‘Wij geloven in een samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld worden, maar dat mensen die op achterstand staan extra kansen krijgen. Niet omdat iedereen per se gelijk moet zijn, maar zodat we samen vrij kunnen zijn.’

Ik denk dat die twee zinnen niet alleen goed samenvatten waar een (sociaal-)liberaal voor hoort te staan, maar vooral waar we het voor doen; een samenleving waarin we samen vrij kunnen zijn en zowel samen als individueel van die vrijheid kunnen genieten. Een samenleving waarin je in vrijheid het beste uit je zelf kan halen. Of niet, als dat je voorkeur heeft. Vrijheid is immers niet alleen de vrijheid om te kunnen doen, maar ook de vrijheid om niet gedwongen te worden.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst keer op keer dat hoe minder mensen onder druk gezet worden door maatschappelijke druk of verplichtingen, hoe beter ze zichzelf ontwikkelen en hoe gezonder ze zijn. In het kader van een duurzame samenleving dienen we ons te laten leiden door wat goed is voor de samenleving en goed is voor het individu.

En dat we ons daarbij dus niet laten leiden door anderen regels op te leggen waar wij ons zelf aan wensen te houden (laat staan ons ook niet aan zouden willen houden) in de inrichting van ons eigen leven. Dat is daarmee ook de essentie van een multiculturele samenleving. De discussie daarover wordt daarmee niet bepaald door een term als etniciteit, maar door het toestaan van de verscheidenheid van subculturen op welke basis dan ook. Vrijheid is niet alleen wat men zelf eist, maar ook wat men een ander toestaat.

De mensheid is zo succesvol juist omdat een samenleving van verschillende individuen met verschillende kwaliteiten, visies en uitgangspunten tezamen grote stappen voorwaarts kunnen zetten. Historisch gezien zijn heterogene samenlevingen altijd succesvoller geweest dan homogene; hoe meer variatie, hoe makkelijker de aanpassing aan wijzigende omstandigheden. Laten we er dan voor zorg dragen dat we een zo groot mogelijke verscheidenheid in onze samenleving toestaan.

  1. Wat onderbelicht gebleven in het verkiezingsprogramma?

Tijdens mijn studie kregen we strafpunten als onze antwoorden te uitgebreid waren. Als je niet binnen een kort bestek een antwoord weet te formuleren weet je kennelijk de essentie niet te vangen en beheers je de stof dus niet goed genoeg.

Wat dat betreft zouden de meer dan 200 pagina’s van het verkiezingsprogramma dus niet veel moeten missen, maar is misschien juist de omvang het probleem. Ik zou misschien liever de focus meer op de essentiële (sociaal-)liberale waarde hebben gezien. Als een soort grondwet aan welke je al het onderliggende kan spiegelen.

Aan de andere kant: het verkiezingsprogramma is de leidraad voor de Tweede Kamerfractie ook na de verkiezingen. Je kan het de leden van de partij dan dus ook niet kwalijk  nemen dat ze op bepaalde punten de fractie een wat meer precieze – en mogelijk meer dwingende instructie wensen mee te geven.

  1. Welke aspecten zijn van belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022?

Dan kom ik toch weer terug op de hervormingen op de arbeidsmarkt.

We verkeren in onze regio in de gelukkige omstandigheid dat we een lage werkloosheid kennen, zelfs in tijden van economische crisis. Niettemin is de manier waarop de overheid de arbeidsmarkt bedient nog heel traditioneel om niet te spreken van ouderwets.

De overheid zal samen met het bedrijfsleven een beter, en ook hier weer: duurzaam, arbeidsmarktbeleid moeten gaan voeren. Zorgen dat met name de mensen die aan de kant staan op een duurzame wijze kunnen bijdragen aan de samenleving, al dan niet in een betaalde baan. In ieder geval op een wijze dat ze zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen zonder in een eindeloze en uitzichtloze draaideur te blijven steken.

Ook hier weer; behandel anderen met het respect dat je zelf verwacht. Het kan niet zo zijn dat de ene groep toevallig goudomrande secundaire arbeidsvoorwaarde kent, waar een ander in een carrousel blijft steken van onderbetaalde tijdelijke arbeid, waar van secundaire arbeidsvoorwaarde geen eens sprake is, laat staan van een degelijke pensioenopbouw. Dan wordt de arbeidsmarkt, en daarmee de samenleving een casino.

  1. Hoeveel zetels verwacht je dat D66 bij de verkiezingen van 17 maart gaat halen

Tenminste 15 waarbij ik tegelijkertijd hoop dat de nieuwe partij Volt het ook goed gaat doen; sympathieke partij met vergelijkbare uitgangspunten en doelstellingen. Al moet dat natuurlijk niet ten koste gaan van onze uitslag!

 

Gepubliceerd op 10-03-2021 - Laatst gewijzigd op 27-11-2021