Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Programma D66 Aalsmeer Kansen voor iedereen

Het Programma 2018 – 2022 Kansen voor iedereen verwoordt de politieke koers van D66 voor de komen de vier jaren.

In het voorwoord schrijft lijsttrekker, inmiddels fractievoorzitter Wilma Alink-Scheltema: “Drie thema’s vormen de rode draad door ons Programma: duurzaamheid, preventie en burgerparticipatie.

Bij alles wat we doen hebben we oog voor natuur en milieu. Duurzaam denken en handelen is zijn voor ons de voorwaarde om ervoor te zorgen dat deze gemeente ook voor komende generaties nog een fijne leefomgeving is.

Wij geloven erin dat het beter is problemen bij de bron aan te pakken in plaats van te wachten totdat ze erg worden om dan pas in te grijpen. Of het nu gaat om het voorkomen van achterstanden bij kinderen, vroegtijdig opsporen van hulpvragen, passende zorg bieden zonder wachtlijsten, schulden niet uit de hand laten lopen, wegen veilig inrichten of werkzoekenden snel weer naar passend werk begeleiden. D66 investeert in preventie op alle fronten.

Uw mening en wensen nemen we serieus. En dus geven we al onze plannen vorm in nauwe samenspraak met inwoners. Want alleen samen krijgen we het voor elkaar. We laten ons graag door onze inwoners uitdagen als zij hun eigen leefomgeving beter, goedkoper, prettiger kunnen inrichten dan de gemeente. Zij krijgen van ons vertrouwen en geld om dat zelf voor elkaar te krijgen.”

Het Programma van D66 Aalsmeer is geschreven met vertrouwen en optimisme. “Kansen voor iedereen” is realiseerbaar. Samen krijgen we het voor elkaar!

Gepubliceerd op 23-04-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018