Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 augustus 2020

Reactie D66 Aalsmeer op vertrek Judith Keessen

D66 Aalsmeer heeft afgelopen weekend kennisgenomen van het zelfgekozen vertrek van fractielid Judith Keessen. Het bestuur en de fractie van D66 Aalsmeer werden verrast door het persbericht, waarin zij aangeeft niet langer deel uit te willen maken van de fractie van D66 Aalsmeer.

Volgens het persbericht liggen aan haar beslissing geen persoonlijke redenen met betrekking tot de fractie en het bestuur ten grondslag. Bij het afdelingsbestuur en bij de fractie was er dan ook geen vermoeden dat deze breuk op handen was.

De fractie en het bestuur zijn verbaasd over de inhoudelijke redenen die Judith aangeeft in het persbericht. Aangezien het verkiezingsprogramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nog niet in conceptversie aan de leden voorgelegd is en pas dit najaar door het congres definitief vastgesteld wordt.

Ook wat betreft het onderwerp ‘Schiphol’ is nog niet bekend hoe de concepttekst zal luiden in het verkiezingsprogramma. De lokale afdelingen en fracties van D66 in de regio zijn de laatste twee jaar veelvuldig met elkaar in overleg geweest over dit onderwerp, waar Judith als afgevaardigde namens de fractie van D66 Aalsmeer aan heeft deelgenomen. De mogelijkheid om het verkiezingsprogramma in een voor Aalsmeer en de regio gewenste richting te sturen, moet zich nog voordoen tijdens het najaarscongres.

Wij tasten in het duister over de overige (landelijke) onderwerpen, die voor Judith reden tot vertrek zijn. De fractie en het afdelingsbestuur hebben na de plotselinge mededeling nog geprobeerd om met Judith in gesprek te gaan. Hier stond zij niet voor open.

Zoals Judith al aangaf, is er geen sprake geweest van een probleem in de samenwerking met de rest van de fractie of het bestuur. Ook heeft zij niet aangegeven een probleem te hebben met de koers van de lokale afdeling, noch met de inhoud van het verkiezingsprogramma van D66 Aalsmeer op basis waarvan de raadszetels zijn verworven.

Wij danken Judith voor haar inzet de afgelopen jaren en hebben haar gevraagd om haar raadszetel aan D66 Aalsmeer ter beschikking te stellen.

Fractie D66 Aalsmeer
Afdelingsbestuur D66 Aalsmeer