Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 januari 2019

Renovatie atletiekbaan AVA

D66 is, met een paar kanttekeningen, akkoord gegaan met het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet voor de renovatie van de atletiekbaan van Atletiek Vereniging Aalsmeer (AVA).

Het was een lastige afweging; enerzijds is in 2016 door de raad besloten tot renovatie van de atletiekbaan, hebben we te maken met een enthousiaste vereniging, en is met het oorspronkelijke besluit een verwachting gewekt. Ook speelt mee dat het de gemeente is die incorrect heeft gehandeld (late start project) en het risico van overschrijding van het krediet ook al in 2016 bekend was (de ondergrond).
Anderzijds worden we, hoe je het ook bekijkt, geconfronteerd met extra kosten. En niet een beetje – nee, een fors bedrag van zo’n 500.000 euro.

Al wikkend en wegend is de fractie tot de conclusie gekomen dat we de vereniging niet kunnen laten bungelen.
Een overheid behoort betrouwbaar te zijn, en het uitstel is de gemeente te verwijten en niet de vereniging. Daarbij hebben we ook niet alleen naar het ledental gekeken, maar ook naar de andere activiteiten die op het atletiekterrein plaatsvinden, zoals de schoolsportdagen.

Uiteraard juicht de fractie elke vorm van beweging toe. De fractie sprak dan ook de wens uit dat met dit besluit een groter deel van de inwoners van onze gemeente zijn/haar weg zal weten te vinden naar het sportcomplex aan de Sportlaan, waarbij een grote rol is weggelegd voor de AVA. Niet alleen door het organiseren van diverse activiteiten maar ook inzake het realiseren van het kantinegebouw en het verkrijgen van de daarvoor benodigde gelden.

Tegenover de meerkosten ziet de fractie graag een (maatschappelijke) meeropbrengst. Er dient hier te worden gedacht in mogelijkheden en oplossingen. Mogelijk is er ruimte voor het realiseren van woonvormen op het sportcomplex. In het verlengde daarvan kijken wij dan ook uit naar de uitkomst van het door ons gewenste onderzoek naar woningbouw op deze locatie. Een motie van die strekking is in dezelfde raadsvergadering aangenomen.

Tegelijkertijd hierbij ook, nogmaals, de dringende oproep aan de gemeente om van dit dossier te leren zodat een proces als deze in de toekomst voorkomen wordt.