Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 oktober 2018

Revitalisering Fort Kudelstaart

Een Rijks- en Wereld erfgoedmonument, gerealiseerd in 1906. Na een militaire functie later gebruikt als jachthaven voor militairen. Nu ook voor inwoners. Ernstig in verval geraakt en ook weinig toegankelijk. In 2015 heeft de gemeenteraad het besluit genomen het fort aan te kopen met als doelstellingen: behoud van de culturele waarden, betere benutting en stimulering van de watersportmogelijkheden, meer beleving en toegankelijkheid en het vergroten van de werkgelegenheid.

Na een aanbestedingsprocedure is de verdere ontwikkeling van de plannen gegund aan Zeilfort BV. Die plannen worden steeds concreter en inmiddels hebben er ook presentaties plaatsgevonden aan omwonenden, het wijkoverleg en de gemeenteraad. Kern van de plannen is hospitality, watersport, events en toerisme.

Op een vraag vanuit D66 geeft de ontwikkelaar aan dat duurzaamheid een prominente plaats krijgt in de ontwikkeling. De eerste indruk van de D66 fractie is dat de plannen in overeenstemming zijn met de gestelde uitgangspunten en een welkome revitalisering van het fort met zich mee brengen. Natuurlijk zijn er ook zorgen, met name over het verkeer(ontsluiting) en parkeren. De planontwikkelaar is zich daar terdege van bewust en zoekt naar oplossingen. In het plan heeft duurzaamheid overigens een prominente plaats gekregen. Zo wordt gedacht aan energieopwekking, LED-verlichting en warmtepompen. En een waterkelder voor de opvang en hergebruik van water. Er wordt nu gewerkt aan het bestemmingsplan, die uiteraard door de raad moet worden vastgesteld. Wordt vervolgd.