Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

Rob Jetten; nieuwe fractievoorzitter, nieuw geluid, nieuwe mogelijkheden

Column door Sybrand de Vries. 

Op dinsdag 9 oktober 2018 is Rob Jetten unaniem gekozen tot de opvolger van Alexander Pechtold als fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. De beste wensen zijn hem namens D66 Aalsmeer toegestuurd en we zien uit naar een succesvolle periode voor de D66 Tweede Kamerfractie onder zijn leiding.

We zijn inmiddels alweer wat verder in de tijd en Rob is hard aan het werk in zijn nieuwe rol. Zijn eerste media optreden zorgde voor enig vertier in den lande en het algemeen vermoeden was dat dit een mindere start was. We moeten echter niet vergeten dat hij het nooit goed zou hebben gedaan.

Had hij zich, in absolute tegenstelling tot dit optreden, versproken, dan was hij een ‘stamelaar’ geweest; had hij een perfect interview gegeven, dan was hij ‘te glad’ geweest; had hij zich minder prominent voorgesteld, dan was hij te ‘timide’ geweest. In de huidige tijd is geen enkele opstelling goed genoeg voor de critici, zeker niet als het D66 betreft. Rob heeft overigens zelf over dit optreden al de nodige grapjes gemaakt, tot aan zijn speech in het Engelse parlement toe. https://d66.nl/rob-jetten-speech-brexit/

Op een of andere manier hebben we als D66 een hele slechte pers het laatste jaar. Misschien is dat eens een zelfonderzoekje waard; zijn we het zelf, is het iets buiten ons, en hoe kunnen we dit ten positieve keren?

Overigens moeten we wat de positie van Rob betreft wel bedenken dat het geen makkelijke is.

Aan de ene kant hebben we als D66 het geluk een Tweede Kamerfractie te hebben met heel veel kwaliteiten. Er zouden zo twee – drie andere personen genoemd kunnen worden als fractieleider. Dat is natuurlijk een aangename luxe,  maar maakt ook dat er altijd wel facties binnen de partij zullen zijn die denken dat een andere kandidaat een betere persoon zou zijn. De fractie is echter unaniem tot een oordeel gekomen, hetgeen pleit voor Rob’s positie, en dit zal de samenwerking binnen de fractie ondersteunen.

Aan de andere kant is de enigszins esoterische positie van ‘partijleider’ nog steeds vacant. Ook biedt de hopelijk nog ver in de toekomst liggende verkiezingen voor de Tweede Kamer een kans voor een nieuwe lijsttrekker. En wie deze laatste positie gaat vervullen ligt uiteraard ook nog volkomen open.

Al met al biedt de komende periode aan alle betrokken de mogelijkheid om in relatieve rust aan het opdoen van routine en ervaring te werken. We gaan als D66 uit principe voor de inhoud en niet voor de poppetjes. We zitten nu in de comfortabele positie dat we veel verschillende mensen met een overdaad aan kwaliteiten hebben, die veel verschillende vertegenwoordigende taken vervullen. En we zijn dus blij dat al deze mensen de komende tijd de kans krijgen om zich te bewijzen, met als resultaat dat D66 zijn belangrijke taak binnen ons politiek bestel kan blijven vervullen.

De maatschappelijke ontwikkelingen maken dat we als sociaal-liberale partij meer dan ooit het beste verhaal hebben om te komen tot een nog betere samenleving. Laten we daar met zijn allen actief aan blijven werken.