Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 december 2018

Schiphol en de concept MER: ‘Genoeg is genoeg’

Op 30 november 2018 is de concept MER gepresenteerd. MER staat voor Milieueffectrapportage en is bij bepaalde projecten wettelijk verplicht teneinde de milieueffecten van een plan in beeld te brengen voordat de overheid daar een besluit over neemt.

De uitslag liet zich raden; er is ruimte voor groei. Dat de berekeningen hiertoe vraagtekens oproepen was te zien en te lezen bij diverse programma’s en in kranten. Berekeningen welke geen rekening houden met daadwerkelijke situaties, maar met modellen en regels. Modellen en regels die nadelig zijn voor omwonenden en gedupeerden, waarvan er steeds meer komen in de omgeving van Schiphol. Een bijkomend probleem is dat de MER geen rekening houd met (ultra) fijnstof en de uitstoot van CO2. Daar waar op Europees niveau strenge regels gelden voor bedrijf en particulier, krijgt de luchtvaart een vrijbrief voor milieuvervuiling en de enorme gevolgen hiervan voor gezondheid en milieu worden genegeerd. Wij maken ons daar grote zorgen om, en we kijken dus kritisch naar de verslaggeving en de gesprekken die gevoerd worden door o.a. ORS (Omgevingsraad Schiphol) en BOS (Bewoners Omgeving Schiphol).

Daarnaast zetten wij in op het verplaatsen van Schiphol naar zee, waarbij ons motto als D66 Aalsmeer nog steeds geldt: ‘genoeg is genoeg’. De voordelen die het verplaatsen van de luchthaven naar zee met zich mee brengt zijn enorm. Zowel voor werkgelegenheid als woningbouw, voor milieu en gezondheid. Op lange termijn zal de locatie van het huidige Schiphol niet toereikend zijn wil men groei bereiken. Verplaatsen zal meer met zich mee brengen dan alleen ruimte voor bewoners. Gezondheid, rust en het milieu zullen daar op grote schaal van profiteren. Wij houden dus een vinger aan de pols van Schiphol!