Steun ons en help Nederland vooruit

Aalsmeer op de kaart

We zetten Aalsmeer op de kaart

Aalsmeer is het kloppende hart van Nederland in de sierteeltsector en heeft ook in andere sectoren veel te bieden. Voor het behoud van deze goede positie moeten we blijven vechten en daarvoor is meer regionale, Europese en internationale economische samenwerking noodzakelijk. D66 wil het vestigingsklimaat versterken voor alle soorten bedrijven en vooral voor innovatieve, duurzame bedrijven die bij Aalsmeer passen en zich echt verbinden met onze gemeenschap. We hebben hiervoor een goed startpunt, met onze relatief hoogopgeleide beroepsbevolking, vele zelfstandige professionals, goede ligging en bereikbaarheid, goede dienstverlening, ’s werelds grootste marktplaats en de scheepvaart-industrie als visitekaartje.

D66 gaat voor:

  • meer regionale samenwerking;
  • een internationale economische focus.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Vergroening van de Aalsmeerse economie ‘.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018