Steun ons en help Nederland vooruit

Betaalbaar wonen voor iedereen

Wij willen een betaalbare woning voor iedereen

In Aalsmeer verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. De realiteit is echter weerbarstig. Deze regio is een gewilde plek om te wonen en te werken. Het aantal inwoners en banen groeit in de Metropoolregio Amsterdam sterker dan het landelijk gemiddelde. Om al die inwoners goed te laten wonen is er de komende jaren een grote behoefte aan woningen. Dat maakt dat er op dit moment ook in Aalsmeer een tekort aan woningen is. Maar woningen bouwen alleen is niet genoeg. Minstens zo belangrijk is het bouwen van de juiste types en aantallen woningen op de juiste plekken, met oog voor demografische ontwikkelingen, voorzieningen, de leefkwaliteit, de bereikbaarheid en het landschap. D66 wil dat wonen voor iedereen toegankelijk blijft. Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur- en koopwoningen de komende vier jaar een prioriteit.

D66 gaat voor:

  • betaalbare huur- en koopwoningen in het middensegment;
  • eerlijke kans op een sociale huurwoningen;
  • huren betaalbaar houden door woningen energieneutraal te maken;

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Ruimte om te wonen en te leven’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018