Steun ons en help Nederland vooruit

Buurtteams in elke wijk

We willen sterke, toegankelijke buurtteams

In Aalsmeer wil D66 laagdrempelige ondersteuning dichtbij via buurtteams. In diverse gemeenten zijn buurtteams succesvol actief. Zorgcoöperaties van inwoners bieden onderling hulp op maat of regelen hulp voor de coöperatie. Initiatieven die op dit gebied in Aalsmeer her en der ontstaan, zullen wij steunen. Zij staan allen dicht bij het dagelijkse leven van inwoners. Buurtbewoners kunnen er laagdrempelig terecht met vragen waar ze zelf niet uit komen. Vroegsignalering en preventie zijn hier de sleutelwoorden. Zo blijven kleine problemen klein en dure zorgvragen beperkt. En kunnen mensen áls ze hulp nodig hebben daar ook op rekenen.

D66 gaat voor:

  • buurtteams met professionals en vrijwilligers, dicht bij huis;
  • ruimte voor eigen ideeën in de zorg;
  • een slimmere samenwerking van zorgaanbieders met de huisarts.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Zorgen voor elkaar’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018