Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame woningen en schone energie

Wij willen duurzame woningen en schone energie

De energie die in Aalsmeer wordt verbruikt is nog grotendeels afkomstig van kolen en gas. Particuliere initiatieven laten zien dat de overstap naar duurzame energiebronnen te doen is. D66 wil dit proces versnellen om de doelstelling Aalsmeer fossielvrij in 2040 te halen. De technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar in rap tempo op. Dat vereist een open blik en een duurzaam energiebeleid dat zich niet richt op specifieke technologieën – die kunnen immers weer achterhaald raken – maar op doelstellingen. Zo houden we onze handen vrij om steeds opnieuw de beste keuze te maken.

D66 gaat voor:

  • met woningeigenaren  krachtig samenwerken energiezuinig maken van woningen en en als gemeente het goede voorbeeld geven;
  • alle nieuwbouw energieneutraal en aardgasloos; verankeren in omgevingsplannen;
  • energieneutrale huurwoningen;
  • slim en schoon gebruik van terreinen en daken voor zonne-energie;
  • een slimmer elektriciteitsnet;
  • afschaffen van belemmerende regels.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Onze groene toekomst’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018