Steun ons en help Nederland vooruit

Een leven vol kansen

We gaan voor een leven vol kansen

Kinderen dromen over wat ze willen worden als ze groot zijn. De verwezenlijking van die dromen is niet altijd eenvoudig. Het onderwijs sluit bijvoorbeeld onvoldoende aan op de arbeidsmarkt en er zit te weinig variatie in het aanbod van banen. Te veel mensen hebben door hun laaggeletterdheid een te grote afstand tot de arbeidsmarkt en het komt ook in Aalsmeer voor dat jongeren hun school vroegtijdig verlaten. Ook arbeidsdiscriminatie is een factor. Steeds meer mensen voelen zich gediscrimineerd en krijgen door hun achternaam minder makkelijk een baan.

D66 gaat voor:

  • krachtig bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt;
  • samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor een kansrijke toekomst voor iedereen;
  • krachtig bestrijden van vervroegd schoolverlaten;
  • aanpakken van laaggeletterdheid.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Kansen voor iedereen’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018