Steun ons en help Nederland vooruit

Gelijke kansen op een goede gezondheid

We willen voor iedereen gelijke kansen op een goede gezondheid

D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn. Positieve gezondheid gaat om het vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, meedoen en sociale contacten onderhouden, zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Wij gaan inwoners nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde levensstijl.

D66 gaat voor:

  • bevorderen van een gezonde leefstijl voor iedereen;
  • aansluiten bij experimenten met legale wietteelt, maar verkoop van softdrugs aan jongeren of aanzetten tot gebruik is voor ons een ‘NO GO’.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Zorgen voor elkaar‘.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018