Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde lucht in een groene gemeente

Wij willen gezonde lucht in een groene gemeente

Aalsmeer is prachtig gelegen aan de rand van het Groene Hart en herbergt de Westeinderplassen. We koesteren onze schaarse natuurgebieden en parkjes als de longen van Aalsmeer. De oprukkende verstedelijking aan de zuidkant van Amsterdam trekt een zware wissel op het gebied. D66 ziet het als uitdaging voor de komende jaren om de leefomgeving aantrekkelijk en gezond te houden. Wij willen dat alle Aalsmeerders gezonde lucht kunnen inademen en op korte afstand van parken, water en groenvoorzieningen wonen. Een gezonde en groene gemeente gaat daarnaast op een humane manier om met zijn dieren.

D66 gaat voor:

  • creëren van meer groene ruimte voor recreatie, sport, festivals en evenementen;
  • groen in zelfbeheer van inwoners;
  • opvangen van de gevolgen van klimaatverandering met meer parken en groenvoorzieningen, slimme beplanting,  minder verharding van tuinen en openbare ruimte en groene daken en gevels;
  • strengere normen voor de luchtkwaliteit, handhaving daarvan;
  • een 100% uitstootvrij gemeentelijk wagenpark.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Onze groene toekomst’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018