Steun ons en help Nederland vooruit

Goede zorg op het juiste moment

We willen goede zorg op het juiste moment

Voor sommigen kan het leven lastig zijn. Wanneer het even niet lukt, kijken we in Aalsmeer naar elkaar om. Voor mensen die moeite hebben met het huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of chronische ziekte, moeten er huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en individuele begeleiding zijn als dat nodig is. Aalsmeer heeft hier veel in geïnvesteerd en ontwikkeld, maar gemeentelijke processen kunnen simpeler en sneller. Wij gaan hierbij uit van wat mensen kunnen en geven mensen zoveel mogelijk eigen regie over de ondersteuning die ze krijgen.

D66 gaat voor:

  • kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg;
  • aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
  • proactief informeren en ondersteunen bij keuze voor persoonsgebonden budget;
  • minimale eigen bijdragen;
  • beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen omgeving.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Zorgen voor elkaar’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018