Steun ons en help Nederland vooruit

Groei in balans met groen en natuur

 

Wij willen groei in balans met leefbaarheid, groen en natuur

Niet alleen voor de eigen bevolking is de woningmarkt een belangrijk aandachtspunt. Door de woningbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam staat de lokale woningmarkt hier extra onder druk. D66 vraagt zich af of Aalsmeer in staat is om aan deze extra woningbehoefte tegemoet te kunnen komen. Wij vinden het belangrijk om groei niet ten koste te laten gaan van leefbaarheid, natuur en groen in Aalsmeer. D66 kiest daarom voor verdichting binnen de bestaande bebouwde omgeving. Dat betekent dat oudere gebouwen vaker een tweede leven krijgen door herontwikkeling en transformatie, waarbij beeldbepalende architectuur vanzelfsprekend in stand dient te blijven. Door efficiƫnt met geld en ruimte om te gaan moeten voorzieningen beter toegankelijk, beter bereikbaar en beter betaalbaar worden.

D66 gaat voor:

  • een Omgevingsvisie die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de inwoners;
  • groene groei in balans met oog op luchtvervuiling, geluidsoverlast door vliegverkeer;
  • levendige en leefbare buurten met buurthuizen als ontmoetingsplekken, natuurlijke speeltuinen en parken.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Ruimte om te wonen en te leven’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018