Steun ons en help Nederland vooruit

Groene automobiliteit

Wij gaan voor groene automobiliteit

De auto zal altijd een belangrijke rol blijven spelen in onze mobiliteit. Dat realiseren we ons terdege. De economische ontwikkeling van Aalsmeer en de Randstad resulteert in meer auto’s en meer vrachtverkeer. Snelle ontwikkelingen in de markt en strengere Europese regelgeving leiden gelukkig op termijn tot schonere voertuigen. Als belangrijke uitdaging zien we vooral hoe we de bereikbaarheid kunnen verbeteren en de leefbaarheid in de buurten kunnen bewaken.

D66 gaat voor:

  • vergroenen van het autogebruik;
  • schoner vrachtverkeer.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Aalsmeer schoon en slim bereikbaar’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018