Steun ons en help Nederland vooruit

Hergebruik en afvalscheiding

Wij gaan voor hergebruiken

Wij gebruiken in Aalsmeer naast energie veel voedsel, spullen en (bouw)materialen, Hiervoor zijn veel grondstoffen nodig en die worden in toenemende maten schaars en dus duur. Wij putten zo onze aarde uit. Wij verspillen onnodig veel, want wij gooien veel voedsel en spullen weg. We zorgen zo ook voor vervuiling. Dan hebben we het over zwerfafval, maar ook over het feit dat er ondanks dat Aalsmeerders best al veel afval scheiden, een groot deel van al het afval nog steeds wordt verbrand. Dit is slecht voor de luchtkwaliteit én de economie. We gaan hier verandering in aanbrengen.

D66 gaat voor:

  • stimuleren van minder verspillen en meer hergebruik;
  • een nieuw inzamelsysteem voor slimmer afval scheiden; afval is grondstof;
  • duurzaam inkopen door de gemeente;
  • herbruikbaar bouwen.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Onze groene toekomst’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018