Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor iedereen via werk en inkomen

We willen kansen voor iedereen via werk en inkomen

D66 wil dat alle Aalsmeerders mee kunnen doen en zich kunnen bekwamen in hun talenten en in vaardigheden waar ze goed in zijn. Wanneer iemand moeite heeft met het vinden van werk, moet de gemeente maatwerk bieden om hem of haar zo snel mogelijk (weer) aan het werk te krijgen. In de tussentijd moet de bijstand eenvoudiger worden georganiseerd. We willen ook dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt een arbeidsritme op te bouwen. Bijstand moet een springplank zijn en niet een moeras waar mensen in vast komen te zitten. Dit vraagt om een zo goed mogelijke match tussen beschikbare banen bij (lokale) werkgevers en werkzoekenden. We willen een goede aansluiting tussen het onderwijs en de Aalsmeerse en regionale arbeidsmarkt, via voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van passende stageplaatsen. De gemeente moet hierbij vooroplopen.

D66 gaat voor:

  • eigen regie werkzoekenden over re-integratie;
  • een regelarme bijstand;
  • meer perspectief voor ouderen werkzoekenden;
  • extra aandacht voor jeugdwerkloosheid;
  • meer kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Vergroening van de Aalsmeerse economie ‘.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018