Steun ons en help Nederland vooruit

Lage lasten op eerlijke basis

Wij gaan voor lage lasten op eerlijke basis

Lage gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Daarbij moeten de lasten eerlijker worden verdeeld en Voor de riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt er onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl een huishouden van twee personen beduidend minder verbruikt en vervuilt dan een huishouden van zes personen. Dit moet meer in verhouding zijn.

D66 gaat voor:

  • de vervuiler betaalt;
  • hoe energiezuiniger een woning, hoe lager het OZB-tarief.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Financiën: een stevig fundament’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018