Steun ons en help Nederland vooruit

Meer manieren van inspraak

We willen veel meer manieren van inspraak voor inwoners

De tijd dat de Aalsmeerse democratie alleen maar bestond uit eens in de vier jaar stemmen, is voorbij. De komende jaren zijn staat Aalsmeer voor grote uitdagingen, die niet alleen door ambtenaren, bestuurders en politici moeten worden besproken en opgelost. We hechten net zoveel waarde aan de meningen, ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Dat betekent met volle kracht vooruit in het vernieuwen van de democratie.

D66 gaat voor:

  • ruimte en vertrouwen voor initiatieven van inwoners;
  • meer manieren van meedenken, meedoen en meebeslissen;
  • ‘the Right to Challenge’: inwoners kunnen de gemeente uitdagen met b.v. betere ideeën voor de inrichting van hun buurt;
  • een krachtige duale gemeenteraad die haar eigen prioriteiten bepaalt;
  • investeren in de lokale journalistiek;
  • regionale samenwerking.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Levendige democratie’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018