Steun ons en help Nederland vooruit

Perspectief bij armoede en schulden

Wij bieden perspectief bij armoede en schulden

D66 wil dat alle mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid. Daarom ondersteunen we inwoners met het vinden van de juiste oplossing. Het armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken. Voor Aalsmeerders die tijdelijk of voor langere tijd zonder voldoende inkomen zitten, willen we een sluitende aanpak van armoede en schulden. Zo ontstaat weer perspectief om mee te kunnen doen in de samenleving.

D66 gaat voor:

  • een blijvende oplossing voor schulden via werk;
  • extra aandacht voor kinderen in armoede en stimuleren Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Kansen voor iedereen’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018