Steun ons en help Nederland vooruit

Investeren in preventie en groene groei

Wij investeren in preventie en groene groei

Door de investeringen van de rijksoverheid stijgen ook de inkomsten van de gemeente. Daardoor ontstaat extra financiële ruimte voor nieuw beleid. Die zetten we in op preventie en om het voorzieningenniveau uit te breiden en op peil te houden, bijvoorbeeld scholen, culturele instellingen, sportvoorzieningen en een groene en nette openbare ruimte. Zo blijft Aalsmeer een fijne plek.

D66 gaat voor:

  • investeren in preventie;
  • een ruimhartig subsidiebeleid voor initiatieven uit de samenleving;
  • een gemeentelijk inkoopbeleid gebaseerd op milieu, duurzaamheid en sociale aspecten.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Financiën: een stevig fundament’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018