Steun ons en help Nederland vooruit

Respect voor dieren

Wij willen een diervriendelijke omgeving

Naast het welzijn van mensen beschermt D66 het dierenwelzijn. In de Omgevingsvisie die Aalsmeer de komende periode gaat opstellen willen we daarom niet alleen uitgebreid aandacht voor de bescherming van mens, natuur en milieu, maar ook voor die van dieren. Ook verbetering van de biodiversiteit in Aalsmeer is voor D66 een belangrijk doel.

D66 gaat voor:

  • voldoende middelen beschikbaar stellen voor dierenopvang en dierenambulances;
  • op een diervriendelijke manier tegengaan van overlast of schade door dieren;
  • natuurvriendelijke oevers in stedelijk water;
  • kinderen leren op een respectvolle wijze om te gaan met dieren.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Onze groene toekomst’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018