Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer

Wij geven volop ruimte aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer

In Aalsmeer is de fiets een bijzonder geschikt vervoermiddel. De populariteit van de elektrische fiets zorgt ervoor dat de fiets een nog aantrekkelijker alternatief voor de auto is, zelfs op onze langgerekte lintwegen. Om de fiets ruim baan te geven wil D66 meer veilige fietspaden, meer veilige en comfortabele fietsenstallingen en werken aan verkeersveiligheid. Lopen is een slimme en schone manier om je in Aalsmeer te verplaatsen. Lopen is gezond en draagt eraan bij dat mensen elkaar ontmoeten. D66 wil daarom volop plek en aandacht voor voetgangers.

Het openbaar vervoer draagt voor een belangrijk deel en op een schone manier bij aan een goede ontsluiting van Aalsmeer. Met goed openbaar vervoer kunnen we woongebieden beter verbinden met werk- en schoolgebieden, binnen Aalsmeer maar ook met de regio.

D66 gaat voor:

  • meer vrijliggende fietspaden;
  • meer fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen;
  • ruimte voor voetgangers;
  • meer en beter openbaar vervoer;
  • de meest innovatieve oplossingen voor vraagafhankelijk openbaar vervoer.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Aalsmeer schoon en slim bereikbaar’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018