Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal-liberale Richtingwijzers

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Sociaal-liberale richtingwijzers‘ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden. Ze geven een impressie van de kaders waarbinnen we denken en tot oplossingen komen.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Beloon prestatie en deel de welvaart

Denk en handel internationaal

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Laatst gewijzigd op 27 november 2021