Steun ons en help Nederland vooruit

Solide en transparant financieel beleid

Wij willen een solide en transparant financieel beleid

Aalsmeer is financieel gezond en dat willen we zo houden. De gemeente moet een stevige buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen en niet meer uitgeven dan zij binnenkrijgt. Met gemeenschapsgeld moeten we zuinig omgaan. Dit vraagt om verantwoord begroten en verantwoording afleggen.

D66 gaat voor:

  • zuinig omgaan met gemeenschapsgeld;
  • zeggenschap van inwoners over de besteding van geld;
  • transparante financiën.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Financiën: een stevig fundament’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018