Steun ons en help Nederland vooruit

Top 10 Speerpunten D66 2018-22

 1. Gelijkwaardige samenwerking tussen overheid en inwoners
  Onze belofte: bij elk plan of project geven we inwoners vanaf het begin een stem; inwoners krijgen het recht om het inrichten van hun leefomgeving van de gemeente over te nemen (right to challenge); er komt een wethouder Burgerparticipatie.
 2. Het beste onderwijs voor iedereen
  Onze belofte: er komt versneld gratis voorschoolse opvang voor ieder kind vanaf 2,5 jaar; de lerarenbeurs voor persoonlijke ontwikkeling; voorrang op de woonmarkt voor onze leerkrachten; we stimuleren het ‘levenlanglerenkrediet’.
 3. De beste zorg voor de inwoners van Aalsmeer
  Onze belofte: er komen buurtteams in alle wijken om hulpvragen en eenzaamheid snel op te sporen; zorg wordt op maat en makkelijk beschikbaar; zorgpersoneel krijgt vrijheid en vertrouwen en minder regels;
 4. De duurzaamste gemeente
  Onze belofte: we halen de klimaatdoelen van Parijs; we geven als gemeente het goede voorbeeld: geen voertuigen meer op fossiele brandstof, energieneutrale en aardgasloze gebouwen en zonnedaken; nieuwbouw krijgt geen gasaansluiting; wijkgerichte ondersteuning van inwoners voor gasloos wonen en duurzaam afval inzamelen.
 5. Betaalbare en duurzame woningen voor iedereen
  Onze belofte: wij breken de Aalsmeerse woningmarkt open met een verscheidenheid aan woningtypen; hoogbouw is acceptabel aan de randen van Aalsmeer; ook tijdelijke oplossingen, zoals Tiny Houses.
 6. Iedereen die wil werken, kan werken
  Onze belofte: we omarmen de nieuwe economie voor nieuwe toekomstvaste banen. We koppelen onderwijs aan innovatieve bedrijven voor het opleiden van de juiste vakmensen. Werkzoekenden helpen we met omscholing naar de nieuwe banen. Er komt een intermediaire instantie – zoals vroeger bij vervangende dienstplicht – voor passend (vrijwilligers)werk voor iedereen.
 7. Meer groen, meer kwaliteit, minder verrommeling
  Onze belofte: We willen een mooie entree van onze bloemendorpen aan het water en een goed onderhouden groene openbare ruimte. We rijgen groenstroken aaneen tot een groene slinger door de hele gemeente voor allerlei recreatieve activiteiten. We willen een herkenbaar winkelgebied met een horecaplein.
 8. Grenzen aan de overlast van Schiphol
  Onze belofte: Genoeg is genoeg! Het blijft bij maximaal 500.000 vluchten per jaar; vakantievluchten gaan vanaf april 2019 naar andere luchtenhavens; er komen geen nachtvluchten meer over Aalsmeer én Kudelstaart; mensen met overmatig veel overlast kunnen (door het Rijk) worden uitgekocht;
 9. Het meest innovatieve openbaar vervoer voor alle inwoners
  Onze belofte: op korte termijn snelle toegang tot hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen met goede overstap van fiets en auto op OV en directe verbindingen met o.a. Schiphol en Amstelveen; nieuwe moderne vormen van collectief vervoer (kruising tussen Uber, ride sharing en openbaar vervoer);
 10. Veilige wegen
  Onze belofte: onveilige verkeerssituaties pakken we direct aan met hoogste prioriteit voor fietsers en voetgangers; er komen alert-teams met inwoners voor snelle oplossingen zonder lang studeren; bij alle nieuwe projecten heeft verkeersveiligheid hoogste prioriteit.

Laatst gewijzigd op 28 november 2021