Steun ons en help Nederland vooruit

Veilige leefomgeving

We willen dat iedereen zich veilig kan voelen

Een veilige gemeente is onmisbaar voor het leven in vrijheid. De criminaliteitscijfers zijn ook in Aalsmeer dalende. Toch heeft niet iedereen het gevoel dat de veiligheid in de buurt groter wordt. De aanwezigheid van terrorisme in Europa, de opkomst van nieuwe (digitale) criminaliteit, maar ook een onveilige openbare ruimte dragen hieraan bij. D66 zet in op preventie en handhaving waar dat noodzakelijk is.

D66 gaat voor:

  • preventie en goede samenwerking met hulpdiensten;
  • een politie die midden in de samenleving staat;
  • inspraak van de gemeenteraad in de prioriteiten op gebied van openbare orde en veiligheid;
  • effectief tegengaan van radicalisering;
  • stimuleren van brand- en inbraakpreventie in woningen;
  • veilige wegen.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsprogramma 2018-2022 onder ‘Samenleven in vrijheid en veiligheid’.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018