Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Democratie – bestuur en financiën

Een gezonde financiële positie en een duurzame begroting vormen de basis voor een hoogwaardige gemeentelijke dienstverlening. D66 heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan het gezond houden van de gemeentebegroting, en meegewerkt aan een teruggave aan de inwoners bij een incidenteel overschot in de lokale belastingheffing. Dit beleid willen we voortzetten.

Een gezonde begroting geeft ruimte aan goed bestuur